3 tiếp viên hàng không Đài Loan sắc nước hương trời, có người mệnh danh "1000 năm có 1"

Sự kiện: Giảm cân

Tiếp đó, Zheng Shi Xuan còn học nhảy. Nhảy múa không chỉ là hình thức giải trí, giúp bạn vui vẻ hơn mà hiện nay chúng còn được xem như bài tập hỗ trợ giảm cân.

Nguồn: http://danviet.vn/3-tiep-vien-hang-khong-dai-loan-sac-nuoc-huong-troi-co-nguoi-menh-danh-1000-na...

Theo Hồng Linh (Dân Việt)

sự kiện Giảm cân