Những "bóng hồng hét ra lửa" của Xuân Bắc ngày ấy - bây giờ

Năm 2012, Xuân Bắc bất ngờ quay trở lại với phim truyền hình trong tác phẩm Hai phía chân trời, bộ phim được quay phần lớn ở Cộng hòa Séc.
Theo Nguyệt Anh (Dân Việt)

sự kiện Xuân Bắc