Nguồn: http://danviet.vn/nha-phuong-vo-tuan-hung-len-chuc-ceo-ngay-cang-thang-hang-nhan-sac-50202128105...

Theo Thùy Chi (Dân Việt)

sự kiện Tuấn Hưng