Nguồn: http://danviet.vn/vo-chu-tich-giau-su-cua-tuan-hung-van-chua-bang-vo-dai-gia-song-trong-biet-thu...

Theo Lâm Mộc (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Huyền Baby