Nguồn: http://danviet.vn/do-giau-co-cua-hoi-ban-than-ngoc-trinh-chan-dai-vuong-tin-don-voi-tien-linh-co...

Theo Chi An (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh