Cảnh nóng bị cắt: Ninh Dương Lan Ngọc chưa “nặng đô" như những thước phim này!

Ngoài ra, cảnh My sói hôn Cảnh và luồn tay xuống dưới tháo thắt lưng của anh cũng bị cắt bỏ khi phim lên sóng.

Nguồn: http://danviet.vn/canh-nong-bi-cat-ninh-duong-lan-ngoc-chua-nang-do-nhu-nhung-thuoc-phim-nay-502...

Theo Minh Phương (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Sự thật về cảnh nóng phim Việt