Nguồn: http://danviet.vn/do-sac-2-my-nu-tham-gia-chay-di-cho-chi-mua-thu-2-50202195046836.htm

Theo Thúy Vi (Dân Việt)

sự kiện Ninh Dương Lan Ngọc