Giá cá tra tuột dốc
Giá cá tra tuột dốc Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL đang xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm trở lại đây