Dân bán tháo lợn non và lý do bất ngờ

Những ngày gần đây giá lợn hơi có xu hướng giảm liên tiếp. Trong vòng một tháng, giá lợn hơi đã giảm từ 10.000 - 23.000 đồng/kg, về mức... 21/10/2020 | 13:30