Ngắm lại Nhà thờ Đức Bà Paris, trái tim của nước Pháp trước khi chìm trong biển lửa

Notre-Dame de Paris, nhà thờ Đức Bà Paris là một trong những di tích lâu đời và mang tính biểu tượng nhất của thủ đô nước Pháp và cũng là một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất châu Âu.
Theo Minh Châu (theo Planetware) (Dân Việt)

sự kiện Cháy nhà thờ Đức Bà ở Paris