Bạn có thể đoán được đây là quốc gia nào không?

Sự kiện: Quizz

Có khoảng 200 quốc gia trên thế giới. Bạn có thể đoán tên của những nơi này nếu chỉ dựa vào một số từ gợi ý và một vài hình ảnh đặc trưng không?

Nguồn: [Link nguồn]

Nơi nào được gọi là “Ngôi làng của những chiếc cối xay gió”?

Với 19 chiếc cối xay gió từ thế kỷ 18, đây là nơi tập trung nhiều cối xay gió nhất Hà Lan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Dương (Theo Zikoko) ([Tên nguồn])
Quizz Xem thêm
Báo lỗi nội dung