Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức lãi tăng đột biến trăm tỷ đồng, nợ phải trả vẫn ở mức cao

Trong 3 tháng đầu năm 2022, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của bầu Đức ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến, nhưng nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng đáng kể và vẫn ở mức cao.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2022. Trong 3 tháng đầu năm, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 803 tỷ đồng, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước là 266 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu trái cây chiếm tỷ trọng lớn nhất với 392 tỷ đồng, chiếm 48,8% và tăng 241% so với cùng kỳ; doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ đạt 217 tỷ đồng, tăng 168%; doanh thu bán heo đạt 194 tỷ đồng, tăng 177%.

Giá vốn bán hàng trong kỳ tăng 300 tỷ đồng từ 213 tỷ đồng trong quý 1/2021 lên 513 tỷ đồng trong quý 1/2022. Trong đó, giá vốn bán hàng trái cây tăng 134 tỷ đồng lên 205 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ tăng 89 tỷ đồng so với cùng kỳ lên 178 tỷ đồng. Giá vốn bán heo tăng 77 tỷ đồng so với quý 1/2021.

Vì doanh thu tăng mạnh hơn giá vốn hàng bán nên HAG báo lãi gộp lên tới 290 tỷ đồng, cao gấp 5,5 lần cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 18,4% lên 36,11%.

Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức lãi tăng đột biến trăm tỷ đồng, nợ phải trả vẫn ở mức cao - 1

HAG của bầu Đức ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh trong quý 1/2022

Trong quý 1/2022, chi phí bán hàng của HAG tăng 35 tỷ đồng, do sản lượng bán trái cây và hàng hóa tăng nên chi phí vận chuyển và dịch vụ mua ngoài cũng tăng. Trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm mạnh 372 tỷ đồng so với cùng kỳ vì trong quý 1/2021 HAG đã trích lập dự phòng liên quan đến suy giảm lợi thế thương mại của công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai. Trong khi khoản này không phát sinh trong quý 1/2022.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính quý 1 giảm 44,67% so với cùng kỳ năm 2022 còn 192 tỷ đồng do lãi thanh lý khoản đầu tư vào nhóm công ty HNG giảm, chi phí tài chính giảm 12,26% xuống còn 186 tỷ đồng. Lỗ khác 9 tỷ đồng vì HAG đánh giá lại 1 số tài sản không hiệu quả.

Sau khi trừ các khoản chi phí, HAGL báo lãi sau thuế quý 1/2022 đạt 258 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ khi quý 1/2021 doanh nghiệp ghi nhận mức lỗ 69 tỷ đồng. Lãi sau thuế công ty mẹ đạt 250 tỷ đồng, đây cũng là quý thứ 4 liên tiếp HAG có lãi.

Trong năm 2022, HAG đặt mục tiêu doanh thu 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vào mức 1.120 tỷ đồng. Như vậy, trong quý đầu năm công ty đã hoàn thành được 16,7% kế hoạch doanh thu và 23% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 31/3/2022, quy mô tổng tài sản của HAG đạt 18.858 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,3% so với cùng kỳ, tổng giá trị các khoản phải thu lên tới 7.601 tỷ đồng, chiếm 40,3%.

Nợ phải trả của HAG ở mức cao khi đạt 14.061 tỷ đồng, chiếm 74,56% tổng tài sản và gấp 2,9 lần vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tài sản ngắn hạn là 1,44 lần. Tổng nợ vay là 8.751 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ.

Theo thuyết minh, HAG có 936 tỷ đồng là vay ngắn hạn ngân hàng. Trong đó ngân hàng Sài Gòn Thương Tín cho vay hơn 720 tỷ đồng và ngân hàng BIDV cho vay hơn 215 tỷ đồng.

Còn lại doanh nghiệp của bầu Đức có gần 6.438 tỷ đồng vay trái phiếu trong nước. Trong đó, BIDV và công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam thu xếp phát hành 5.876 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn vào cuối năm 2026; Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong và Công ty TNHH chứng khoán ACB sắp xếp phát hành 300 tỷ đồng mỗi đơn vị.

HAG của bầu Đức có hơn 1.248 tỷ đồng vay dài hạn tại 4 ngân hàng là Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam gần 598 tỷ đồng, ngân hàng Liên doanh Lào Việt hơn 264 tỷ đồng, Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong 278 tỷ đồng và Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín hơn 107 tỷ đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/hoang-anh-gia-lai-cua-bau-duc-lai-tang-dot-bien-tram-ty-dong-no-phai-tra-van-o...

Ông Nguyễn Hạnh Phúc vừa trúng cử Hội đồng quản trị của Vinamilk xuất thân thế nào?

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - VNM), ông Nguyễn Hạnh Phúc đã được bầu vào Hội đồng quản trị của doanh nghiệp.

Chia sẻ
Theo Hoàng Anh (Dân Việt)
Tin tức doanh nghiệp Xem thêm
Báo lỗi nội dung