Tây Du Ký hài: Sư phụ quá chén

Thứ Năm, ngày 11/04/2013 10:00 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Sư phụ là người xuất gia nên chuyện quá chén là chuyện không thể tin được.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Sư phụ quá chén - 1

Tây Du Ký hài: Sư phụ quá chén - 2

Tây Du Ký hài: Sư phụ quá chén - 3

Tây Du Ký hài: Sư phụ quá chén - 4

Vì quá giữ sức khỏe nên một hôm sư phụ đã bị...

Tây Du Ký hài: Sư phụ quá chén - 5

Tây Du Ký hài: Sư phụ quá chén - 6

Tây Du Ký hài: Sư phụ quá chén - 7

Tây Du Ký hài: Sư phụ quá chén - 8

Tây Du Ký hài: Sư phụ quá chén - 9

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung