Tây Du Ký hài: Sư phụ quá chén

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Sư phụ là người xuất gia nên chuyện quá chén là chuyện không thể tin được.

Tây Du Ký hài: Sư phụ quá chén - 1

Tây Du Ký hài: Sư phụ quá chén - 2

Tây Du Ký hài: Sư phụ quá chén - 3

Tây Du Ký hài: Sư phụ quá chén - 4

Vì quá giữ sức khỏe nên một hôm sư phụ đã bị...

Tây Du Ký hài: Sư phụ quá chén - 5

Tây Du Ký hài: Sư phụ quá chén - 6

Tây Du Ký hài: Sư phụ quá chén - 7

Tây Du Ký hài: Sư phụ quá chén - 8

Tây Du Ký hài: Sư phụ quá chén - 9

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN