Tây Du Ký hài: Đệ tử đầu gấu

Thứ Bảy, ngày 13/04/2013 07:48 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Có đệ tử tài ba là điều đáng tự hào nhưng khi họ nổi máu đầu gấu lên thì thật...

Sự kiện: Tây Du Ký hài

 Tây Du Ký hài: Đệ tử đầu gấu - 1

Tây Du Ký hài: Đệ tử đầu gấu - 2

Tây Du Ký hài: Đệ tử đầu gấu - 3

Tây Du Ký hài: Đệ tử đầu gấu - 4

Tây Du Ký hài: Đệ tử đầu gấu - 5

Một hôm...

Tây Du Ký hài: Đệ tử đầu gấu - 6

Tây Du Ký hài: Đệ tử đầu gấu - 7

Tây Du Ký hài: Đệ tử đầu gấu - 8

Tây Du Ký hài: Đệ tử đầu gấu - 9

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung