Tây Du Ký hài: Nhiệm vụ sinh tử

Thứ Ba, ngày 19/02/2013 08:00 AM (GMT+7)

Một nhiệm vụ nguy hiểm hơn cả bắt yêu quái mà chỉ thế giới tương lai mới có.

Sự kiện:

Tây Du Ký hài

 Tây Du Ký hài: Nhiệm vụ sinh tử - 1

Tây Du Ký hài: Nhiệm vụ sinh tử - 2

Tây Du Ký hài: Nhiệm vụ sinh tử - 3

Tây Du Ký hài: Nhiệm vụ sinh tử - 4

Chiều hôm ấy...

Tây Du Ký hài: Nhiệm vụ sinh tử - 5

Tây Du Ký hài: Nhiệm vụ sinh tử - 6

Tây Du Ký hài: Nhiệm vụ sinh tử - 7

Tây Du Ký hài: Nhiệm vụ sinh tử - 8

(Khám phá)

sự kiện Tây Du Ký hài