Tây Du Ký hài: Bát Giới làm thơ

Chủ Nhật, ngày 17/02/2013 07:13 AM (GMT+7)

Một điều mà các nhà thơ trên thế giới chưa làm được như Bát Giới đó là khiến cho...

Sự kiện:

Tây Du Ký hài

 Tây Du Ký hài: Bát Giới làm thơ - 1

Tây Du Ký hài: Bát Giới làm thơ - 2

Tây Du Ký hài: Bát Giới làm thơ - 3

Tây Du Ký hài: Bát Giới làm thơ - 4

Và đây là một số "tài lẻ" của Bát Giới.

Tây Du Ký hài: Bát Giới làm thơ - 5

Tây Du Ký hài: Bát Giới làm thơ - 6

Tây Du Ký hài: Bát Giới làm thơ - 7

Tây Du Ký hài: Bát Giới làm thơ - 8

(Khám phá)

sự kiện Tây Du Ký hài