Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị ném đá

Thứ Năm, ngày 21/02/2013 10:01 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Dù cố tình hay vô tình nhưng trong trường hợp này thì khó tránh khỏi bị ném đá.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị ném đá - 1

Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị ném đá - 2

Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị ném đá - 3

Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị ném đá - 4

Một hôm Sa Tăng vào nhầm lớp.

Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị ném đá - 5

Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị ném đá - 6

Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị ném đá - 7

Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị ném đá - 8

Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị ném đá - 9

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung