Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị ném đá

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Dù cố tình hay vô tình nhưng trong trường hợp này thì khó tránh khỏi bị ném đá.

Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị ném đá - 1

Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị ném đá - 2

Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị ném đá - 3

Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị ném đá - 4

Một hôm Sa Tăng vào nhầm lớp.

Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị ném đá - 5

Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị ném đá - 6

Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị ném đá - 7

Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị ném đá - 8

Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị ném đá - 9

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN