Tây Du Ký hài: Cao thủ Sa Tăng

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tưởng Ngộ Không thông minh nhất nhưng đến thế giới tương lai thì Sa Tăng lại nhiều mẹo hơn cả!

Tây Du Ký hài: Cao thủ Sa Tăng - 1

Tây Du Ký hài: Cao thủ Sa Tăng - 2

Tây Du Ký hài: Cao thủ Sa Tăng - 3

Tây Du Ký hài: Cao thủ Sa Tăng - 4

Trưa hôm sau...

Tây Du Ký hài: Cao thủ Sa Tăng - 5

Tây Du Ký hài: Cao thủ Sa Tăng - 6

Tây Du Ký hài: Cao thủ Sa Tăng - 7

Tây Du Ký hài: Cao thủ Sa Tăng - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung