Tây Du Ký hài: Giảm biên chế

Thứ Tư, ngày 23/01/2013 08:01 AM (GMT+7)

Đoàn đi lấy kinh có 3 đồ đệ và Bạch Mã biết cắt giảm ai trong khi ai cũng có ưu điểm thế này?

Sự kiện:

Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Giảm biên chế - 1

Tây Du Ký hài: Giảm biên chế - 2

Tây Du Ký hài: Giảm biên chế - 3

Tây Du Ký hài: Giảm biên chế - 4

Một hôm sư phụ tâm sự với đệ tử.

Tây Du Ký hài: Giảm biên chế - 5

Tây Du Ký hài: Giảm biên chế - 6

Tây Du Ký hài: Giảm biên chế - 7

Tây Du Ký hài: Giảm biên chế - 8

(Khám phá)

sự kiện Tây Du Ký hài