Tây Du Ký hài: "Siêu" khuyến mãi

Chủ Nhật, ngày 21/04/2013 11:28 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Được khuyến mãi tặng hàng nên Bát Giới quyết tâm bỏ công sức ra tìm nắp chai.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: "Siêu" khuyến mãi - 1

Tây Du Ký hài: "Siêu" khuyến mãi - 2

Tây Du Ký hài: "Siêu" khuyến mãi - 3

Tây Du Ký hài: "Siêu" khuyến mãi - 4

Tây Du Ký hài: "Siêu" khuyến mãi - 5

Tây Du Ký hài: "Siêu" khuyến mãi - 6

Tây Du Ký hài: "Siêu" khuyến mãi - 7

Tây Du Ký hài: "Siêu" khuyến mãi - 8

Tây Du Ký hài: "Siêu" khuyến mãi - 9

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung