Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8)

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Một trong những bí mật của Tây Du Ký hài là việc Ngộ Không đi tầm sư học đạo rất thú vị.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 1Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 4

Một buổi khác...

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 8

*
* *

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 9

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 10

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 11

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 12

3650 HÌNH ẢNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG (CƯỜI 24H.COM.VN BÌNH CHỌN)

Chia sẻ
(Khám phá)
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung