Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8)

Thứ Hai, ngày 26/11/2012 16:00 PM (GMT+7)

Một trong những bí mật của Tây Du Ký hài là việc Ngộ Không đi tầm sư học đạo rất thú vị.

Sự kiện:

Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 1Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 4

Một buổi khác...

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 8

*
* *

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 9

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 10

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 11

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (8) - 12

3650 HÌNH ẢNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG (CƯỜI 24H.COM.VN BÌNH CHỌN)
(Khám phá)

sự kiện Tây Du Ký hài