Tây Du Ký hài: Đá bóng đến... hết mực

Chủ Nhật, ngày 17/02/2013 06:50 AM (GMT+7)

Chuyện đá bóng và chuyện hết mực có liên quan gì tới nhau? Có lẽ xem xong câu chuyện sẽ rõ.

Sự kiện:

Tây Du Ký hài

 Tây Du Ký hài: Đá bóng đến... hết mực - 1

Tây Du Ký hài: Đá bóng đến... hết mực - 2

Tây Du Ký hài: Đá bóng đến... hết mực - 3

Tây Du Ký hài: Đá bóng đến... hết mực - 4

Tây Du Ký hài: Đá bóng đến... hết mực - 5

Tây Du Ký hài: Đá bóng đến... hết mực - 6

Tây Du Ký hài: Đá bóng đến... hết mực - 7

(Khám phá)

sự kiện Tây Du Ký hài