Tây Du Ký hài: Tu sửa nhan sắc

Chủ Nhật, ngày 17/02/2013 06:49 AM (GMT+7)

Thầy trò Đường Tăng đi đâu cũng bị chê vì nhan sắc có hạn nên lần này họ quyết tâm...

Sự kiện:

Tây Du Ký hài

 Tây Du Ký hài: Tu sửa nhan sắc - 1

Tây Du Ký hài: Tu sửa nhan sắc - 2

Tây Du Ký hài: Tu sửa nhan sắc - 3

Tây Du Ký hài: Tu sửa nhan sắc - 4

Đêm hôm ấy...

Tây Du Ký hài: Tu sửa nhan sắc - 5

Tây Du Ký hài: Tu sửa nhan sắc - 6

Tây Du Ký hài: Tu sửa nhan sắc - 7

Tây Du Ký hài: Tu sửa nhan sắc - 8

(Khám phá)

sự kiện Tây Du Ký hài