Thống nhất triển khai ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an đã thống nhất ứng dụng PC-Covid là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an đã thống nhất ứng dụng PC-Covid do Ban Chi đạo Quốc gia chỉ đạo xây dựng, là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Ứng dụng PC-Covid.

Ứng dụng PC-Covid.

Bên cạnh đó, ứng dụng VNEID do Bộ Công an quản lý, là ứng dụng phục vụ định danh người dân, xác thực người dân, là ứng dụng tồn tại lâu dài để phục vụ xã hội. VNEID cũng được tích hợp một số chức năng phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. VNEID và PC-Covid hoạt động liên thông, chia sẻ dữ liệu thông suốt. 

Yêu cầu thống nhất sử dụng QR Code, cụ thể, người dân sẽ sử dụng mã QR Code trên thẻ căn cước công dân, khi sử dụng trên ứng dụng di động thì thống nhất cách thức hiển thị mã QR Code theo Quyết định số 1405/QĐ-BTTTT ngày 11/9/2021.

Địa phương không phát triển thêm phần mềm ứng dụng phòng, chống dịch khác, thống nhất sử dụng chung ứng dụng phòng chống COVID-19 để thuận tiện nhất cho người dân.

Nguồn: [Link nguồn]

Mã QR dùng chung cho mọi ứng dụng COVID-19: Bên trong có gì?

Mỗi người được cấp một mã QR như nhau dù cài ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19 nào. Vậy, bạn có biết cấu trúc bên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Ứng dụng PC-Covid phòng COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN