Kết nối CSDL quốc gia về dân cư: Nhiều thủ tục tại TP.HCM sẽ online

Sự kiện: Chuyển đổi số

TP.HCM đang tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia thêm hai nhóm thủ tục hành chính liên thông.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Thành ủy TP.HCM (thanhuytphcm.vn), UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai một số nội dung chuẩn bị thực hiện kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại TP.HCM.

Kết nối CSDL quốc gia về dân cư: Nhiều thủ tục tại TP.HCM sẽ online - 1

Khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. (Ảnh minh họa)

Theo đó, UBND TPHCM giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và TP. Thủ Đức triển khai nội dung cụ thể khi Bộ Công an hướng dẫn thực hiện việc kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành có liên quan, UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức thường xuyên đánh giá, kiểm tra lỗ hổng bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin khi thực hiện việc kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu khác với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, phối hợp các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại TP.HCM đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong việc kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin công dân để giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM được giao bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, đường truyền kết nối, quản lý, duy trì, vận hành, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của TP.HCM sẵn sàng kết nối liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP), đáp ứng yêu cầu kết nối giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác tại TP.HCM.

Đồng thời, phối hợp Văn phòng UBND TP.HCM duy trì, vận hành trục liên thông văn bản quốc gia đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với UBND TP.HCM phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai của thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đối với các mẫu đơn, tờ khai có các thông tin, trường dữ liệu có thể khai thác, chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cùng với đó, phối hợp với Công an TP.HCM, Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội TP.HCM và các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với hai nhóm thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí và các thủ tục hành chính khác có liên quan.

UBND TP.HCM đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và TP. Thủ Đức khẩn trương hoàn thiện Cơ sở dữ liệu được giao quản lý để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nguồn: http://danviet.vn/ket-noi-csdl-quoc-gia-ve-dan-cu-nhieu-thu-tuc-tai-tphcm-se-online-502022241150...

Cách gửi phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ chủ quản, hoạt động với quan điểm công khai, minh bạch, lấy người...

Chia sẻ
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)
Chuyển đổi số Xem thêm
Báo lỗi nội dung