Lắng nghe và cảm nhận: Em đi giữa biển vàng

Lắng nghe và cảm nhận: Em đi giữa biển vàng

Em đi giữa biển vàng là cái nhìn dưới góc độ của một em nhỏ với quê hương, với cánh đồng lúa chín, nơi đã nuôi em cũng như bao con người khác khôn lớn trưởng thành

Nhạc

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN