Có gì trong 3 biệt phủ xa hoa nhất Việt Nam?

Sự kiện: Nhà đẹp

Đây là biệt phủ của họa sĩ tài năng Thành Chương. Công trình mang tên “Việt Phủ” bởi người họa sĩ này có tình yêu mãnh liệt với văn hóa cổ truyền Việt Nam. Bên cạnh đó, công trình cũng được xây dựng bề thế như 1 biệt phủ.

Nguồn: http://danviet.vn/co-gi-trong-3-biet-phu-xa-hoa-nhat-viet-nam-5020201691002325.htm

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Nhà đẹp