Nguồn: http://danviet.vn/song-tre/xao-xuyen-voi-nhung-binh-hoa-ruc-ro-duom-huong-dip-tet-1052451.html

Theo Nga Ly; Ảnh: Phương Lee (Dân Việt)

sự kiện Giới trẻ 2020