Hương Thảo đoạt giải Hoa hậu cộng đồng

Thứ Ba, ngày 11/09/2012 09:17 AM (GMT+7)

Lại Hương Thảo vinh dự nhận giải Hoa hậu cộng đồng tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2012

Hương Thảo đoạt giải Hoa hậu cộng đồng - 1

Hương Thảo đoạt giải Hoa hậu cộng đồng - 2

Hương Thảo đoạt giải Hoa hậu cộng đồng - 3

Hương Thảo đoạt giải Hoa hậu cộng đồng - 4

Hương Thảo đoạt giải Hoa hậu cộng đồng - 5

Hương Thảo đoạt giải Hoa hậu cộng đồng - 6

Hương Thảo đoạt giải Hoa hậu cộng đồng - 7

Hương Thảo đoạt giải Hoa hậu cộng đồng - 8

Hương Thảo đoạt giải Hoa hậu cộng đồng - 9

Hương Thảo đoạt giải Hoa hậu cộng đồng - 10

Hương Thảo đoạt giải Hoa hậu cộng đồng - 11

Hương Thảo đoạt giải Hoa hậu cộng đồng - 12

Hương Thảo đoạt giải Hoa hậu cộng đồng - 13

Hương Thảo đoạt giải Hoa hậu cộng đồng - 14

Hương Thảo đoạt giải Hoa hậu cộng đồng - 15

Hương Thảo đoạt giải Hoa hậu cộng đồng - 16

Hương Thảo đoạt giải Hoa hậu cộng đồng - 17

Hương Thảo đoạt giải Hoa hậu cộng đồng - 18

Hương Thảo đoạt giải Hoa hậu cộng đồng - 19

Theo Phương Linh (Khám phá)

sự kiện Hoa khôi Thể thao 2012