Lá bàng chữa cảm sốt

Lá bàng chữa cảm sốt Lá bàng là một loài cây thân gỗ lớn sinh sống ở vùng nhiệt đới, thuộc họ Trâm bầu (Combretaceae).