Tỷ giá

Chia sẻ

Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam - Cập nhật lúc 20:38 (12/07/2024)

2024-07-12
Hôm nay (12/07/2024) Hôm qua (11/07/2024)
Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán

USD

25,210.00 5 25,460.00 5 25,215.00 25,465.00

EUR

26,947.38 115 28,424.86 121 26,832.05 28,303.25

JPY

155.22 2.69 164.28 2.85 152.53 161.43

KRW

16.00 0.1 19.40 0.13 15.90 19.27

SGD

18,467.07 91.1 19,251.99 95.0 18,375.90 19,156.96

AUD

16,761.86 42.9 17,474.29 44.7 16,718.95 17,429.58

CAD

18,194.68 6.31 18,968.02 6.56 18,188.37 18,961.46

CHF

27,681.02 120 28,857.56 125 27,560.78 28,732.24

CNY

3,433.18 11.3 3,579.64 11.8 3,421.85 3,567.83

DKK

0.00 3,778.85 16.0 0.00 3,762.77

GBP

32,006.67 173 33,367.06 181 31,832.87 33,185.92

HKD

3,175.49 3.30 3,310.46 3.44 3,172.18 3,307.01

INR

0.00 315.95 0.18 0.00 315.77

KWD

0.00 86,389.72 237 0.00 86,152.60

MYR

0.00 5,508.07 28.9 0.00 5,479.10

NOK

0.00 2,422.20 0.88 0.00 2,423.08

RUB

0.00 306.30 3.18 0.00 303.12

SAR

0.00 7,034.45 5.51 0.00 7,028.93

SEK

0.00 2,471.47 8.87 0.00 2,462.59

THB

622.36 3.23 717.99 3.73 619.13 714.26

Đơn vị: VND

Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất

US DOLLAR

Tỷ giá ngoại tệ

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN