Kỷ lục Guiness

Người Việt đã lập những kỷ lục Guinness thế giới nào?

Người Việt đã lập những kỷ lục Guinness thế giới nào?

Kỷ Lục Thế Giới Guinness (Guinness World Records) là cuốn sách ghi lại những kỷ lục vô tiền khoáng hậu của thế giới. Trong lịch sử của cuốn sách này, rất nhiều lần người Việt Nam đã ghi tên vào đó với những kỷ lục rất đặc biệt.
Những kỷ lục hài hước và kỳ lạ nhất thế giới

Những kỷ lục hài hước và kỳ lạ nhất thế giới

Trong 64 năm qua, danh sách Kỷ lục Guinness thế giới đã làm kinh ngạc mọi người bằng cách ghi lại những kỷ lục ấn tượng, hài hước và kỳ lạ nhất, những gì mà tưởng như là giới hạn mà con người khó có thể vượt qua.

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN