Nguồn: http://danviet.vn/qua-trung-quoc-cho-heo-moi-hai-nguoi-viet-coi-la-dac-san-dai-bo-50202121995991...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Đắt - Độc - Lạ