Đại gia Quảng Ninh dát vàng cho chậu mai vàng Yên Tử giá “triệu đô”

Sau thời gian dài cây ổn định dáng thế, anh Hoàng quyết định thay chậu cho cây. Từ khi lên ý tưởng đến khi thực hiện xong khoảng 2 tuần. Những chữ nổi và bố cục chính đều được dát vàng, tổng chi phí làm chậu gần 100 triệu đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/dai-gia-quang-ninh-dat-vang-cho-chau-mai-vang-yen-tu-gia-trieu-do-502021671052...

Theo Hồng Phú (Dân Việt)

sự kiện Cây cảnh hoa cảnh