Nguồn: http://danviet.vn/vay-mon-the-thao-quy-toc-bi-co-ngan-tran-ngap-pho-phuong-de-gay-nguong-ngung-5...

Theo Hồng Linh (Dân Việt)

sự kiện Váy - Đầm