E5 còn ế đã bàn tính E10!

E5 còn ế đã bàn tính E10! Dù được nhắc tên với vai trò tiếp nối xăng E5 song xăng E10 sẽ vấp phải khó khăn vì nguồn cung phối trộn không...