Video funny TOM & JERRY: Mộng du

Thứ Năm, ngày 26/09/2013 15:23 PM (GMT+7)

Đã cố gắng tìm mọi cách để thoát ra tình trạng ngủ mộng du nhưng chuột Jerry đều thất bại. và có lẽ tình trạng mộng du đó cũng là tốt vì Jerry đã trả thù được mèo Tom.

Sự kiện: Tom and Jerry

(Khám phá)
sự kiện Tom and Jerry