Video funny TOM & JERRY: Chốn đô thị

Chủ Nhật, ngày 22/09/2013 10:00 AM (GMT+7)

Đuổi nhau trong nhà đã khó, giờ đây mèo Tom và Jerry phải đuôi nhau ngoài đường phố. Hãy xem điều gì đang chờ Jerry và Tom.

Sự kiện: Tom and Jerry

(Khám phá)
sự kiện Tom and Jerry