Video funny TOM & JERRY: Cá mập

Video funny TOM & JERRY: Cá mập Đối thủ lần này của Tom không chỉ ngoài Jerry nữa mà có thêm chú cá mập. Tom sẽ phải hành động ra sao để thoát...