Tiểu phẩm: Xem bói “trị“ xem bói

Thứ Bảy, ngày 19/10/2013 08:06 AM (GMT+7)

Chết cười với ông thầy bói dởm dưới đây, đã suýt hại người rồi và còn hại cả chính mình nữa.

(Khám phá)
Báo lỗi nội dung