Infographics: "Út trọc" là ai?

Infographics: "Út trọc" là ai? Từng là thượng tá quân đội, "Út trọc" sở hữu bằng đại học giả và hơn chục xe ô tô mang biển xanh, đỏ.