'Vòi bạch tuộc' Vạn Thịnh Phát khiến Ngân hàng SCB kiệt quệ thế nào?

'Vòi bạch tuộc' Vạn Thịnh Phát khiến Ngân hàng SCB kiệt quệ thế nào?

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2017, tính đúng vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) là âm 22.289 tỷ đồng, lợi nhuận âm 35.038 tỷ đồng; kiểm toán độc lập năm 2022 cho thấy lỗ lũy kế 464.547 tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ ngày 17/10/2022 là 677.286 tỷ đồng, giá trị theo sổ sách là 1.265.504 tỷ đồng đều liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN