Tương lai nào cho TV 8K?

Tương lai nào cho TV 8K? Năm 2019 thị trường TV trở nên “sôi động” với sự xuất hiện của các mẫu TV 8K. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng...