Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công Thương với ông Vũ Huy Hoàng

Thứ Hai, ngày 23/01/2017 19:37 PM (GMT+7)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Sự kiện:

Thời sự

Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công Thương với ông Vũ Huy Hoàng - 1

Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công Thương với ông Vũ Huy Hoàng

Nghị quyết nêu rõ: Xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng, do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng trong nhiệm kỳ này và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật tại Quyết định số 388-QĐNS/TW ngày 3/11/2016.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Thủ tướng Chính phủ ra quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng. Đồng thời, giao Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy định của luật về cán bộ, công chức, viên chức, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để xử lý công bằng, nghiêm minh các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả khi đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác ra khỏi bộ máy nhà nước.

Trước đó, tại phiên họp thứ 6, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 8 dự án Luật đã cho ý kiến tại kỳ họp thứ II và dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ III, Quốc hội khóa XIV.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua 2 dự thảo Nghị quyết gồm: Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết ban hành Quy chế phối hợp giữa TAND tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu.

Về nội dung cho ý kiến danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể vốn cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020, theo Nghị quyết Quốc hội thì đến ngày 31/1/2017 Chính phủ phải xong báo cáo, nhưng do Chính phủ chưa chuẩn bị báo cáo kịp. 

Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ phải có báo cáo chính thức xin dời vấn đề này đến tháng 2 để có cơ sở báo cáo lại Quốc hội.

Theo Luân Dũng (Tiền Phong)

sự kiện Thời sự