Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng, 65 đảng viên

Sự kiện: Thời sự

Năm 2023, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 183 tổ chức đảng và 6.302 đảng viên, trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng và 65 đảng viên.

Sáng 27/12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón cho biết, năm 2023, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 57.486 tổ chức đảng và 323.979 đảng viên.

Qua kiểm tra, cấp ủy các địa phương, đơn vị kết luận có 1.769 tổ chức đảng và 6.796 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; đã thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng và 312 đảng viên.

Ông Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương báo cáo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ông Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương báo cáo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.537 tổ chức đảng và 9.246 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kết luận có 2.315 tổ chức đảng và 7.395 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 284 tổ chức đảng và 3.052 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 216 tổ chức đảng và 2.645 đảng viên.

Cũng trong năm 2023, cấp ủy các cấp giám sát 42.979 tổ chức đảng và 147.197 đảng viên, có 48.388 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Qua giám sát, cấp ủy các cấp đã kết luận 1.104 tổ chức đảng và 1.777 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 10 tổ chức và 32 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 7.393 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát kết luận 239 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Một số vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra như giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, rõ ràng, kê khai tài sản không đầy đủ thông tin, không thống nhất, không đúng theo mẫu, không đúng hình thức quy định…

Cũng trong năm 2023, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 423 tổ chức đảng, tăng 2,92% so với năm 2022; thi hành kỷ luật 18.130 đảng viên, tăng 10,64% so với năm 2022, có 3.073 cấp ủy viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 183 tổ chức đảng và 6.302 đảng viên, có 1.975 cấp ủy viên, trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng và 65 đảng viên.

Nhiệm vụ năm 2024 được đặt ra là cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu, cần nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện và hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp với quy định của Đảng và các điều kiện thực tiễn…

Nguồn: [Link nguồn]

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét kỷ luật bí thư tỉnh Quảng Nam

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các ông Phan Việt Cường,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Luân Dũng ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN