TT-Huế giải trình gì về việc "Chủ tịch tỉnh 18 tháng không tiếp dân"?

Sự kiện: Thời sự

Sau khi xuất hiện thông tin việc chủ tịch 4 tỉnh trên cả nước không tiếp công dân trong 18 tháng theo Luật Tiếp công dân, trong đó có TT-Huế, UBND tỉnh này đã lên tiếng.

Sáng 12/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương vừa ký văn bản gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) giải trình về việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Vào ngày 22/9/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN có văn bản số 2990/MTTW-BTT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế giải trình việc tiếp công dân không đảm bảo theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Trước đó, UBND tỉnh TT-Huế đã ban hành Báo cáo số 270/BC-UBND ngày 29/7/2021 về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2021.

TT-Huế giải trình gì về việc "Chủ tịch tỉnh 18 tháng không tiếp dân"? - 1

Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ tiếp công dân định kỳ tại huyện Nam Đông vào ngày 27/5/2020 (nguồn thuathienhue.gov.vn)

Tuy nhiên, tại báo cáo chưa nêu rõ việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh, nên UBND tỉnh TT-Huế đã giải trình bổ sung.

Cụ thể, trong kỳ báo cáo (năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021), Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế (lúc đó là ông Phan Ngọc Thọ - PV) đã tiếp công dân 10 ngày, với 54 lượt, 73 người.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế cũng là Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, nên trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, do bận nhiều công việc nên đã ủy quyền cho các phó chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ thay chủ tịch tỉnh vào các ngày bận việc đột xuất, để đảm bảo ít nhất tiếp công dân 1 ngày trong một tháng theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013.

Chiều 11/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức hội nghị góp ý báo cáo chuyên đề giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch UBND các cấp năm 2021. Thông tin đáng chú ý tại hội nghị là trong suốt 18 tháng, có 5 lãnh đạo cấp tỉnh chỉ tiếp dân 1 ngày và có 4 chủ tịch tỉnh không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng.

Nguồn: https://tienphong.vn/tt-hue-giai-trinh-gi-ve-viec-chu-tich-tinh-18-thang-khong-tiep-dan-post1384...

Sau 30/9, cơ quan nhà nước tại TP.HCM mở cửa tiếp dân như thế nào?

Các cơ quan, đơn vị nhà nước hoạt động đảm bảo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và mở cửa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Văn (Tiền Phong)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung