TPHCM: Nước sông ở mức thấp

Chủ Nhật, ngày 17/02/2013 20:48 PM (GMT+7)

Những ngày đầu tuần mới triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xuống thấp và duy trì ổn định dưới mức quanh 1.00 – 1.20 mét.

Mực nước tại các trạm ngày 17/02/2013

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.31

21.00

0.86

9.00

0.00

15.00

-0.78

3.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.29

20.30

0.83

8.30

-0.05

14.30

-0.96

2.30

Ngày hôm nay đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xuống thấp và chỉ còn đạt đỉnh cao nhất một lần vào buổi tối, tuy nhiên cũng không gây nhiều bất ổn. Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đỉnh triều cao nhất đạt 1.31 mét lúc 21 giờ trong khi buổi sáng lúc 9 giờ đỉnh triều thấp dưới 1 mét và đạt 0.86 mét. Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền đỉnh triều cao nhất xuất hiện lúc 20 giờ 30 là 1.29 mét, buổi sáng đỉnh triều thấp dưới 1 mét và đạt 0.83 mét.

Sang tuần mới, triều cường tiếp tục xuống kéo theo đỉnh triều tại các trạm cũng xuống cực thấp. Mực nước này sẽ còn giảm dần trong những ngày tới, thậm chí có thời điểm mực nước thấp không đáng kể do triều cường không lên mà khu vực thành phố Hồ Chí Minh lại ít mưa và có nắng nóng mạnh.

Trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An đỉnh triều cao nhất dự báo xuất hiện vào ban đêm với mức nước dao động 1.16 – 1.24 mét và đã có dấu hiệu chuyển triều, đỉnh triều cực thấp ở trạm này xuất hiện vào sáng sớm khoảng từ 4 – 7 giờ sáng.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè cũng như tại trạm Phú An đỉnh triều cao nhất cũng dao động ở mức thấp từ 1.00 – 1.20 mét xuất hiện vào ban đêm, sáng sớm đỉnh triều xuống cực thấp và ban ngày đỉnh triều phổ biến thấp dưới 1 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 18/02 đến ngày 21/02/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

18/02

1.24

22.00

0.72

10.00

0.45

15.30

-0.95

4.00

1.62

15/12

1.50

12/2

19/02

1.16

23.00

-

-

-

-

-1.08

5.00

20/02

Ct

Ct

0.86

14.00

0.70

18.30

-1.26

6.00

21/02

1.09

0.00

0.75

15.00

0.78

19.30

-1.35

7.00

Nhà Bè

18/02

1.20

21.00

0.67

9.30

0.33

15.00

-1.15

3.30

1.60

15/12

1.47

12/2

19/02

1.12

22.00

-

-

-

-

-1.36

4.30

20/02

1.05

23.00

0.80

13.30

0.65

18.00

-1.57

5.30

21/02

1.00

23.30

0.65

14.30

0.58

19.00

-1.63

6.30

Phúc Lâm

sự kiện Triều cường TP.HCM