Thanh Hóa thừa nhận xã chỉ có... 205 cán bộ

Theo báo cáo của UBND Thanh Hóa, xã Quảng Vinh có 205 người làm cán bộ.

Trước thông tin về xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) có tới 500 cán bộ, gây xôn xao dư luận, UBND tỉnh Thanh Hóa đã xác minh và có báo cáo gửi Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính Phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Nội vụ... thông tin chính thức con số cán bộ của xã Quảng Vinh là 205 người.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, toàn bộ xã Quảng Vinh có 22 cán bộ, công chức cấp xã: bao gồm 11 cán bộ, 11 công chức. Những người hoạt động không chuyên trách có 17 chức danh được bố trí 18 người. Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn có 45 người. Tổ an ninh thôn 30 người (không kể tổ trưởng do công an viên kiêm nhiệm). Thôn đội trưởng có 15 người. Trưởng các chi hội, đoàn thể thôn có 75 người (mỗi thôn có 5 người). Như vậy xã Quảng Vinh có 205 người làm cán bộ ở thôn, xã. Cũng theo báo cáo, toàn xã có 15 thôn, trên 9.000 nhân khẩu.

Hiện tại, toàn tỉnh Thanh Hóa có 42.720 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản. Trong đó, số lượng cán bộ cấp xã có 6.648 người; công chức cấp xã có 6.552 người; hoạt động không chuyên trách có 29.520 người (cấp xã có 11.394 người, cấp thôn, bản, phố có 18.126 người). Trước đó, Bộ Nội vụ đã yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo chính thức về số cán bộ của xã Quảng Vinh và gửi về Bộ trước ngày 10/7 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Giang (Đất Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN