Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội nói gì về kết luận “nhồi cao ốc trục Lê Văn Lương”?

Sự kiện: Thời sự

Sở QH-KT Hà Nội sẽ nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm liên quan đến một số nội dung thiếu sót trong quá trình lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch tại tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu - Nguyễn Thanh Bình và khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính.

Nhiều nội dung kết luận chưa phù hợp

Liên quan tới kết luận thanh tra số 39/KL-TTr của Thanh tra Bộ Xây dựng về quy hoạch tuyến đường Tố Hữu- Lê Văn Lương, Sở QH - KT Hà Nội vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng xem xét nhằm làm rõ thêm một số nội dung.

Theo đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội nêu, Kết luận thanh tra số 39/KL-TTr (Kết luận 39) đã chỉ ra một số nội dung thiếu sót trong quá trình lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch tại tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu - Nguyễn Thanh Bình và Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính. Những nội dung này sẽ được nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, để nội dung tại Kết luận 39 đảm bảo việc toàn diện, khách quan, phù hợp với các quy định pháp luật, được xem xét phù hợp với điều kiện, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô qua các thời kỳ, quá trình triển khai thực hiện đúng với chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, thống nhất của Bộ Xây dựng và phù hợp định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, một số nội dung cần phải trao đổi bổ sung làm rõ thêm, đặc biệt là các nội dung Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận về trách nhiệm của UBND TP Hà Nội.

Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội nói gì về kết luận “nhồi cao ốc trục Lê Văn Lương”? - 1

Sở QH-KT Hà Nội vừa thông tin lại một số kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng về quy hoạch đường Lê Văn Lương

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, căn cứ các quy định hiện hành, Sở QH - KT đã nghiêm túc tổ chức thực hiện Kết luận số 39.

Đến nay, qua quá trình rà soát, do thấy có những nội dung tại Kết luận 39 chưa phù hợp và hợp lý, Sở kiến nghị, trao đổi thêm với Thanh tra Bộ Xây dựng để làm rõ và thống nhất làm cơ sở triển khai tiếp việc thực hiện các nội dung đã nêu tại Kết luận thanh tra.

Theo Sở QH - KT, tại Kết luận 39, Thanh tra Bộ Xây dựng đã kết luận về việc thực hiện quy hoạch tuyến đường, tuy nhiên, chưa nêu định hướng quy hoạch cũng như quy hoạch chi tiết trục đường tại các quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt (đặc biệt là tại Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 27/6/2011).

Do đó, nội dung kết luận này chưa đầy đủ và toàn diện, chưa phù hợp quy định về pháp luật cũng như yêu cầu phát triển kinh tế của Thủ đô qua các thời kỳ.

Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội nói gì về kết luận “nhồi cao ốc trục Lê Văn Lương”? - 2

Trục Lê Văn Lương với hàng loạt cao ốc hai bên Lê Văn Lương luôn được xác định là trục cao tầng

Sở QH - KT tiếp tục viện dẫn nhiều cơ sở pháp lý để khẳng định, qua các thời kỳ từ năm 2002 đến nay, trục Lê Văn Lương (trước hợp nhất) và Lê Văn Lương kéo dài (sau hợp nhất) luôn được xác định là xây dựng trục cao tầng. Để triển khai chỉnh trang các tuyến phố dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và phù hợp với định hướng mới sau khi hợp nhất, UBND TP đã báo cáo và được Bộ Xây dựng thống nhất điều chỉnh chiều cao theo hướng nâng thêm tầng cao các công trình tại đây.

Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội nói gì về kết luận “nhồi cao ốc trục Lê Văn Lương”? - 3

Tuyến đường Lê Văn Lương thường xuyên trong cảnh ùn tắc dù đã có trục Nguyễn Trãi phân lưu giao thông

Nội dung định hướng cao tầng này cũng đã được cập nhật và xác định rõ tại Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg.

Việc UBND TP phê duyệt Quy hoạch chi tiết trục đường Lê Văn Lương và trục Tố Hữu năm 2016 cũng như giải quyết điều chỉnh cục bộ quy hoạch các dự án trong đồ án Quy hoạch chi tiết trục đường theo hướng tập trung cao tầng tại đây phù hợp với chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, các quy định pháp lý về quy hoạch qua các thời kỳ, ý kiến Bộ Xây dựng đã thỏa thuận và đặc biệt là định hướng tại Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg.

Sở QH - KT cũng khẳng định, việc điều chỉnh quy hoạch tại khu vực tuyến Lê Văn Lương - Tố Hữu - Nguyễn Thanh Bình là đảm bảo phù hợp. Do vậy, việc Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc không thuộc trường hợp điều chỉnh là chưa áp dụng đúng quy định Luật Xây dựng 2003, Luật Quy hoạch đô thị 2009, các quy định liên quan khác, chưa tính đến các đặc thù yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô trong giai đoạn này.

Về kết luận việc điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, Sở QH - KT nêu quan điểm cần trao đổi thống nhất lại do chưa phù hợp quy định của Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị.

Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận khi lập quy hoạch các trục đường không cân đối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội dẫn đến thiếu đất xây dựng trường học, nhà trẻ, cây xanh, sân tập luyện, chợ là chưa phù hợp với quy định Luật Quy hoạch đô thị và các quy định hiện hành.

Ngoài ra, các kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng về việc không tính toán giải pháp về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoặc việc điều chỉnh quy hoạch khi chưa tính toán hạ tầng kỹ thuật tại một số dự án; quy tổng mặt bằng là quy hoạch chi tiết để xác định các sai phạm (công bố công khai, tính toán hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xác định chỉ giới xây dựng, xác định các chỉ tiêu cây xanh…) hoặc yêu cầu phải cập nhật nguyên chỉ tiêu các dự án vào quy hoạch phân khu… cũng cần được xem lại cho phù hợp bởi không có cơ sở pháp lý, cần xem xét lại để bảo đảm chính xác.

Sẽ rút kinh nghiệm và khắc phục một số nội dung

Trước một số nội dung còn thiếu sót, cần rút kinh nghiệm mà Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra như chậm công bố công khai quy hoạch; việc ghi số tầng cao tại quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng chưa thống nhất với quy định tại Quy chuẩn Việt Nam 03:2009/BXD; chưa thể hiện rõ diện tích cây xanh trên bản vẽ Tổng mặt bằng; việc giải trình về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa thống nhất qua các hồ sơ… Sở QH - KT đưa ra các lý giải và cho biết sẽ kiểm điểm rút kinh nghiệm và khắc phục.

Về nội dung kết luận chấp thuận tầng hầm vượt chỉ giới xây dựng và chưa báo cáo rõ với UBND thành phố, Sở QH - KT cho biết đơn vị đã rút kinh nghiệm; báo cáo UBND TP việc ban hành quy định xây dựng tầng hầm các công trình trên toàn địa bàn thành phố, trong đó có nội dung gửi Sở QH - KT xác nhận và được chấp thuận. Sở đã có công văn số 6676/QHKT-HTKT ngày 4/10/2017 hướng dẫn việc xác định quy mô xây dựng tầng hầm phục vụ đỗ xe đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, các đơn vị gồm Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Sở Xây dựng, UBND các quận: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm cũng đã có các văn bản báo cáo về việc thực hiện Kết luận số 39. Đối với các nội dung Kết luận liên quan đến trách nhiệm của UBND TP, ngày 26/10/2021, UBND TP đã có văn bản số 3726/UBND-ĐT gửi Thanh tra Bộ Xây dựng. Do vậy, Sở QH - KT đề nghị Thanh tra Bộ Xây dựng nghiên cứu và có ý kiến trao đổi lại để thống nhất với UBND TP Hà Nội.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội ”phản pháo” về đường Lê Văn Lương: Thanh tra Bộ Xây dựng nói gì?

Liên quan đến phản hồi không đồng tình của cơ quan chức năng ở Hà Nội về kết luận thanh tra hoạt động xây dựng ở đường Lê Văn Lương, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh Thanh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Tuyền ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung