Ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Thứ Tư, ngày 23/06/2021 11:27 AM (GMT+7)

Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu ông Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sự kiện: Thời sự

Sáng 23/6, HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp Kỳ thứ nhất, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Sau khi bầu Chủ tịch HĐND thành phố; các Phó Chủ tịch HĐND thành phố; các trưởng, phó Ban HĐND thành phố, Kỳ họp thực hiện công tác bầu chức danh lãnh đạo UBND thành phố.

Ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - 1

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh

Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 được giới thiệu để bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, ông Chu Ngọc Anh được 92/94 đại biểu HĐND thành phố có mặt đồng ý bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, đạt tỷ lệ 97,87%.

Quá trình công tác của ông Chu Ngọc Anh

Từ tháng 10/1988 – 11/1995: Nghiên cứu sinh rồi giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Từ tháng 12/1995 – 7/1997: Công tác tại Công ty ứng dụng tiến bộ KHKT (MITEC), Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường rồi chuyển công tác về Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện.

Từ tháng 7/1997 – 11/2003: Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Từ tháng 11/2003 – 8/2010: Chuyên viên rồi Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ tháng 8/2010 – 1/2011: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 1/2011 – 3/2013: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ tháng 3/2013 – 5/2013: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Từ tháng 5/2013 – 9/2015: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Từ tháng 9/2015 – 4/2016: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI (đến tháng 1/2016), Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 4/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 18/9/2020, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội tổ chức hội nghị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Chu Ngọc Anh được bổ nhiệm chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 25/9/2020: Tại kỳ họp bất thường của HĐND TP.Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Chu Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 13/10/2020: Ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 5/2021: Ông Chu Ngọc Anh trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn: https://tienphong.vn/ong-chu-ngoc-anh-tai-dac-cu-chu-tich-ubnd-thanh-pho-ha-noi-post1348558.tpo

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn tái đắc cử Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội

Sáng 23/6, Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu ông Nguyễn Ngọc Tuấn giữ chức...

Theo Trường Phong (Tiền Phong)
sự kiện Thời sự
Báo lỗi nội dung